• footer_bg-(8)

Услуги за продажба

Услуги за продажба

Предварителна продажба

1. Предоставяне на безплатни технически консултантски услуги за потребителите.

2. Предоставете каталог, бизнес профили, кредитни сертификати и друга информация.

3. Посетете дизайна на продукта, потока на процеса и системата за управление на качеството.

4. Безплатният избор на дизайн и тип според условията на обекта и нуждите на потребителите ще осигури подходящото решение за машина за леене под налягане, дори ако сте нова фабрика.

Услуга в продажба

1. Безплатно тестване на машината.

2. В процеса на производство на продукта съответният технически персонал на потребителите е поканен да посети нашата компания, за да инспектира проверката на всеки процес в производствения процес, а стандартите за проверка и резултатите от продуктите се предоставят на съответния технически персонал на потребителите .

Следпродажбено обслужване

1. Техническото обучение трябва да се провежда според нуждите на потребителите, а продуктите трябва да се подобряват навреме според нуждите на потребителите.

2. Осигурете комплект видео за монтаж, настройка, поддръжка.

3. Осигурете куфар за инструменти с резервна част за всяка машина БЕЗПЛАТНО.

4. Предоставете гаранция 14 месеца след датата на изпращане.

5. Инженер на разположение за обслужване на машини в чужбина.

6. Ние ще осигурим безплатно обучение на вашия техник безплатно в нашия заводски сайт в Китай. Общият период на обучение ще бъде 2-10 работни дни. Всички пътни и свързани разходи ще бъдат за сметка на купувача.